Kontakt

Jsme tři...

Jiří Ustohal - Nejstarší. Nejzkušenější, prověřen léty v oboru. Je "bezpečák" i "požárník".. 

Lukáš Ustohal - Prostřední. Ovládá složitou dokumentaci v oblasti bezpečnosti práce..

Marek Ustohal - Nejmladší. Neunikne ani jedna závada na pracovišti.. vytváří bezpečné prostředí.

Bezpečnost práce a Požární ochrana

Lukáš Ustohal   739 429 267, lukasustohal@seznam.cz

Jiří Ustohal        739 425 496, ustohalbozp@seznam.cz

Marek Ustohal  739 425 487, marekustohal@seznam.cz